ရွမ္းျပည္နယ္၏ အထင္ကရ ပြဲေတာ္ႀကီး တစ္ခုျဖစ္ေသာ ေတာင္ႀကီး တန္ေဆာင္တုိင္ ႐ုိးရာမီးပံုးပ်ံပြဲေတာ္တြင္ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပဳိင္မည့္ ယမ္းမီးႀကီးမ်ား ထားစရာေနရာ အခက္အခဲမ်ား ႀကံဳေတြ႔ေနသျဖင့္ ေနရာ သတ္မွတ္ေပးရန္ လိုလားေနေၾကာင္း မီးပံုးပ်ံ၀ါသနာရွင္မ်ားက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

မီးပံုးပ်ံ ျပဳလုပ္ေနၾကေသာ ေနအိမ္မ်ားသည္ ယမ္းမီး ျပႆနာရပ္မ်ားေၾကာင့္ တခ်ဳိ႕ အိမ္ရွင္မ်ားသည္ မိမိတို႔ ေနအိမ္မ်ားတြင္ လက္မခံလိုၾကဘဲ၊ တခ်ဳိ႕ရပ္ကြက္မ်ားတြင္လည္း လက္မခံလိုၾကေသာ္လည္း မိမိတို႔၏ ႐ုိးရာပြဲေတာ္ႀကီး ျဖစ္သလို၊ မိတ္ေဆြမ်ား ျပဳလုပ္ေနၾကေသာေၾကာင့္သာ ေၾကာက္ရြံ႕ ထိတ္လန္႔စြာ လက္ခံေနၾကျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မီးပံုးပ်ံ ယမ္းမီးႀကီးတစ္လံုး ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ သက္ဆုိင္ရာအိမ္မ်ားတြင္ အလုပ္ကုိယ္စီ ခဲြလုပ္ျခင္းျဖင့္ ေနရာျပႆနာကို အဆင္ေျပသလို လုပ္ေဆာင္ေနၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ရွမ္းျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႕အေနျဖင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ ႐ုိးရာ မီးပံုးပ်ံပညာရွင္မ်ားအသင္းကို တရား၀င္ ဖဲြ႕စည္းေစၿပီး၊ ထို႐ုိးရာပညာရွင္အသင္း ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ၿပဳိင္ပြဲ၀င္ မီးပံုးပ်ံယမ္းအဖဲြ႕မ်ားကို ေတာင္ႀကီးတန္ေဆာင္တုိင္ မီးပံုးပ်ံကြင္းတြင္ ေနရာမ်ား သတ္မွတ္ေပးကာ၊ လုပ္ေဆာင္လွ်င္ ပိုမိုအႏၲရာယ္ကင္းမည္ ျဖစ္သလို၊ ေနရာျပႆနာမ်ားလည္း အဆင္ေျပသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေရႊေတာင္႐ိုး မီးပံုးပ်ံအဖဲြ႕မွ ဦးခင္ေမာင္၀င္းက ဆိုသည္။

Credit:Eleven Media Group