ဂ်ပန္ဆိုင္

ျပည္တြင္း လက္လီလက္ကား လုပ္ငန္းေဈးကြက္သို႔ႏိုင္ငံျခားသားပိုင္ ကုမၸဏီ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသားႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားသား ေပါင္းစပ္ထားသည့္ ဖက္စပ္ကုမၸဏီမ်ားကို လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ခြင့္ စတင္ခြင့္ျပဳလိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနထံမွ သိရသည္။

ႏိုင္ငံျခားသား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ရာႏႈန္းျပည့္ပိုင္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ လက္လီလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ပါက ေျမငွားရမ္းခမပါဝင္ဘဲ အေမရိကန္ေဒၚလာ သံုးသန္းႏွင့္အထက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရမည္ျဖစ္ၿပီး လက္ကားလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ပါက အေမရိကန္ေဒၚလာ ငါးသန္းႏွင့္အထက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါ ဝန္ႀကီးဌာနထံမွသိရသည္။

“ႏိုင္ငံျခားသား ကုမၸဏီေတြနဲ႔ ဖက္စပ္ကုမၸဏီေတြအေနနဲ႔ Convenience ဆိုင္ေလးေတြေတာ့ ဖြင့္ခြင့္မရွိဘူး။ စတုရန္းမီတာ ၉၂၉ ထက္က်ယ္တဲ့ Super Market ေတြ ဖြင့္မယ္ဆိုရင္လည္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္ဆီက ခြင့္ျပဳခ်က္လိုမယ္”ဟု အဆိုပါဝန္ႀကီးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားကို လက္လီလက္ကား လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ခြင့္ျပဳလိုက္ျခင္းျဖင့္ ျပည္တြင္း အေသးစား အလတ္စား လုပ္ငန္းမ်ား၏ ထုတ္ကုန္မ်ား ေဈးကြက္ ပိုမိုရရွိလာႏိုင္ျခင္း၊ ေဈးကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ မ်ားလာမည္ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ စားသံုးသူမ်ားအတြက္ ေဈးႏႈန္းမ်ား ေလ်ာ့က်ျခင္းမ်ားႏွင့္ ေ႐ြးခ်ယ္ခြင့္မ်ား ပိုမိုရရွိလာႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ဂ်ပန္ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ေသာ Aeon က ျပည္တြင္း လက္လီေဈးကြက္သို႔ ဝင္ေရာက္ထားၿပီးျဖစ္ၿပီး ျပည္တြင္းမွ Creation Myanmar Group ကုမၸဏီႏွင့္ပူးေပါင္းၿပီး Aeon Orange စတိုးဆိုင္မ်ားကို ဖြင့္လွစ္ထားၿပီျဖစ္သည္။

copy @ the voice news