တရားအဆံုးအမမ်ား

သရဏံဂုံ သုံးပါး ကို အၿမဲမပ်က္႐ြတ္ ဆိုပြားမ်ားေသာ ပုဂၢိဳလ္ ရရွိႏိုင္ေသာ အက်ိဳးတရားမ်ား …

သရဏဂုံ သုံးပါးကို အၿမဲမပ်က္႐ြတ္ဆိုပြားမ်ားေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ ေအာက္ပါ အက်ိဳးတရားမ်ားကို ရရွိႏိုင္ပါသည္။… Read More သရဏံဂုံ သုံးပါး ကို အၿမဲမပ်က္႐ြတ္ ဆိုပြားမ်ားေသာ ပုဂၢိဳလ္ ရရွိႏိုင္ေသာ အက်ိဳးတရားမ်ား …

တရားအဆံုးအမမ်ား

ဘေးရန်ကင်းကွာ စီးပွားဖြာသည့် ဂုဏ်တော်ကွန်ချာ ဂါထာပါဠိ အနက်

၁။ သော ဘဂဝါ ဣတိပိ အရဟံ၊
အရဟံ ဝတ သော ဘဂဝါ၊
ရန္တံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ၊… Read More ဘေးရန်ကင်းကွာ စီးပွားဖြာသည့် ဂုဏ်တော်ကွန်ချာ ဂါထာပါဠိ အနက်