နည်းပညာ

ေႂကြလြင့္သြားရွာၿပီျဖစ္တဲ့ ကြန္ပ်ဴတာေတြမွာ Copy, Paste စနစ္တီထြင္ခဲ့သူပညာရွင္

ယေန႔ေခတ္ ပညာေရး စနစ္ဟာ တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ ျမင့္မားလာပါၿပီ။ အရင္တုန္းကဆိုရင္ ခဲတံနဲ႔ စာအုပ္သာ သုံးၿပီး စာသင္ခဲ့ရတဲ့ အေျခအေနကေန ဒီေန႔ေခတ္ေက်ာင္းနဲ႔ တကၠသိုလ္ေတြမွာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားေတြဟာ စာသင္ဖို႔အတြက္ … Read More ေႂကြလြင့္သြားရွာၿပီျဖစ္တဲ့ ကြန္ပ်ဴတာေတြမွာ Copy, Paste စနစ္တီထြင္ခဲ့သူပညာရွင္