ေဒးဗစ္ဘက္ခမ္းနဲ႔ ဗစ္တုိးရီးယားတုိ႔ရဲ႕သားအႀကီးဆံုးျဖစ္တဲ့ ဘရြတ္ကလင္းဘက္ခမ္းက အခ်စ္ေရး မွာေတာ့ တကယ့္ကုိဆန္းပြင့္တဲ့ ဆယ္ေက်ာ္သက္လူငယ္ေကာင္ေလးတစ္ေယာက္ပါပဲေနာ္။

More